Lakossági Tájékoztató

Dunaszentpál Község Önkormányzata

L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó

a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről


A Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet és az 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat előírásai alapján, Dunaszentpál község intézményvezetőivel és a képviselő-testülettel egyeztetve az alábbi intézkedéseket rendelem el, illetve az alábbi tájékoztatást adom:

 1. március 16. (hétfő) napjától:
  A Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Telephelyén a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, a tanulók az intézményt nem látogathatják.
 2. március 17. (kedd) napjától:
  A Dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvodában rendkívüli szünetet rendelek el. Az intézményt a döntés visszavonásáig sem gyermekek, sem szülők nem látogathatják.
  Kérem a szülőket, hogy lehetőség szerint gyermekük felügyeletét ne a nagyszülőkre bízzák, mert az ő korosztályuk a legveszélyeztetettebb járványügyi szempontból!
 3. március 16. (hétfő) napjától:
  A Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az elektronikus és telefonos ügyintézés ellátása továbbra is zavartalan. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérem, hogy telefonon egyeztessenek az ügyintézővel. A Hivatal telefonszámai: 96/352-026. A kérelmeket be lehet nyújtani e-mailben az onkormanyzat@dunaszentpal.hu email címen.
  A hatályos jogszabályok alapján zárt helyen a 100 főt meghaladó, nem zárt helyen pedig az 500 főt meghaladó rendezvények megtartása tilos. Mindazonáltal az önkormányzat a kisebb létszámú rendezvények megtartását is kerülendőnek tartja.
  Végül, arra kérem a lakosságot: tudatosítsák magukban, hogy a mostani intézkedések sikeréhez nagy önfegyelemre lesz szükség. Mindenki személyes felelősségvállalására szükség van! Lehetőség szerint mindenki maradjon otthon, és ha segítségre szorul, azt jelezze. Most lesz igazán szükség a közösségi összefogásra és egymásra való odafigyelésre. Az önkormányzat kéri, hogy betegség észlelésével kapcsolatban minden lakossági szereplő a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el.
  A koronavírussal kapcsolatos hiteles tájékoztatók a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvashatók. Központi információs vonalak a 80/277-455 és 80/277-456 ingyenesen hívható telefonszámok, valamint a koronavirus@bm.gov.hu elektronikus levélcím.
  Dunaszentpál, 2020. március 15.

Csontos Attila s.k. polgármester

Vélemény, hozzászólás?