Óvodai Beíratás

Egy, kettő, három, négy,

Te kis cipő hová mégy?

Kipp, kopp, kopogok,

Óvodába indulok!

Kedves Szülők!

Értesítem önöket, hogy a  Duna-Gyöngye Óvodába a 2022/2023-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjai a következők:

                           2022. április 20. 8.00-17.00 óra között

                           2022. április 21.8.00-17.00 óráig.

A jelentkezés helye: a főbejárat felől megközelítve az óvodavezetői iroda.

Várjuk a kedves szülőket gyermekükkel április 20-án 16.30-tól a Duna-Gyöngye Óvoda Süni csoportjába egy jó hangulatú ismerkedős délutánra amit évek óta csak “Baba-Mama Klubb”-nak nevezünk.

Kérlek hozzátok magatokkal a következő beíratáshoz szükséges dokumentumokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány, születési anyakönyvi kivonat
  • a lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  •  a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványa

Figyelem! A gyermek 3 éves korától kötelező az óvodai nevelés!

A 2011 évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről. 8 § (2.) alapján.  „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie…”

A DUNASZENTPÁLI  DUNA-GYÖNGYE ÓVODA APRAJA-NAGYJA SOK-SOK SZERETETTEL VÁRJA A LEENDŐ KIS OVISOKAT!

                                                                                        Cseresznye Erika

                                                                                            óvodavezető

Vélemény, hozzászólás?