Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

  1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
  2. c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  4. e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
  5. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2019. január 1-től  nettó 128.810 Ft/fő

Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a szülő, szülő házastársának vagy élettársának, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermek jövedelmét kell figyelembe venni.

Kérjük, azokat a családokat, akik  jogosulttá válnak a kedvezményre, hogy az óvodában kérhető   nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

Benyújtandó a kérelem mellé 1-4 pontokat igazoló hiteles dokumentumok.

Vélemény, hozzászólás?