Boldog Óvoda

A Duna-Gyöngye Óvoda 2019/2020. nevelési évben csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány által indított Boldogságóra programhoz.

Mit takar a Boldog Óvoda elnevezés? A mi óvodánkban boldog, szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkörben cseperednek a gyermekek. Terelgetjük őket, hogy boldogságra képes felnőtté váljanak. Derűs mindennapok által olyan bizakodó életszemlélet kialakítására törekszünk, mely elősegíti a gyermeki személyiség egészére irányuló pozitív fejlődést.

Boldogságóra program fővédnöke Dr. Bagdy Emőke:„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

A mindennapok során a gyermekek is rendszeresen szembesülnek kihívásokkal, problémákkal. Szülőként és pedagógusként is az a feladatunk, hogy a megtanítsuk a gyermekeket arra, hogy a felmerülő élethelyzetekhez minél könnyebben megtalálják a megoldást. A pozitív gondolkodás által a gyermekek bátrabbá, magabiztosabbá és nyitottabbá válnak. Képesek lesznek a problémák hatékonyabb kezelésére. Pedagógusaink az óvodás korosztály számára kapnak a program által olyan módszertani segítséget, ötleteket, melyek hozzájárulnak a gyermekek boldogságra való képességének kibontakoztatásához, erősítéséhez.

Miért csatlakoztunk a Boldogságóra programhoz?

  • Mert fontosnak tarjuk a gyermekek értelmi nevelésén túl az érzelmi intelligencia fejlesztését is.
  • Mert hiszünk abban, hogy a pozitív megerősítés hatással van a gyermekek önismeretének egészséges fejlődésére, produktivitására és társas viszonyaira.
  • A játékokon keresztül tudjuk a gyermekek önbizalmát és önbecsülését növelni, feloldani a szorongásaikat, gátlásaikat.
  • Játékosan ismertetjük meg őket a legfontosabb emberi értékekkel.
  • Felismertetjük belső értékeiket, fejlesztjük személyes erősségeiket.
  • Közösségformáló ereje van: alakul a „Mi- tudatunk”.

mert minden gyermeknek jár a boldogság!

Hiszünk abban, hogy a Boldogságóra program által hozzájárulunk a gyermekeink pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez.

Duna-Gyöngye Óvoda

nevelőtestülete és alkalmazotti közössége

Vélemény, hozzászólás?