A Duna-Gyöngye Óvoda járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje, egészségmegőrző szabályok.

A Duna-Gyöngye Óvoda járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje, egészségmegőrző szabályok.

A köznevelési intézményekben tanuló gyerekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért esetünkben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés megszervezése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kibocsátott egy Intézkedési Tervet a 2020/2021- es tanévben, minden köznevelési intézményre érvényesítve, melyben a lefektetett szabályok betartása következtében számítanak a járvány szinten tartására.

A tervben szereplő intézkedésekre, szabályokra építve a Duna-Gyöngye Óvoda a következő protokollt vezeti be 2020. szeptember 1.-i hatályba lépéssel.

A 2020-as nevelési év kezdete merőben eltér a korábban megszokott évkezdésektől, a gyerekek óvodába való befogadását illetően. Ez a helyzet a megszokottnál kicsit szigorúbb, de egyben nagyfokú rugalmasságot igényel tőlünk óvodai szakemberektől, mivel továbbra is fokozottan be kell tartanunk a közegészségügyi, járványügyi szabályokat, de emellett az óvodai nevelés-gondozás alapelveit is szem előtt tartva biztosítanunk kell a szeretetteljes nevelés-gondozást. Mindezek mellett tekintettel kell lennünk az óvodában dolgozó munkatársaink egészségének védelmére is.

Az előírásban szereplő alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás megtörtént, így a gyerekeket biztonságos környezet várja.

Az alábbiakban az óvodai ellátás fontos területeit érintően megfogalmazzuk elveinket.

Általános elvek

A járványügyi szabályok betartása fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos kisgyermek ellátásnak. A gyermekek és szülők mellett a dolgozók fokozottan szabályozott egészségvédelmére továbbra is ügyelni kell mindaddig, amíg a járványügyi veszélyhelyzet feloldása meg nem történik.

 • 2020. szeptember 1.-vel az óvodába belépő gyerekek szülei, vagy gondviselői kötelesek nyilatkozni a gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatban.
 • Az óvodát csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
 • Amennyiben a gyermek vagy az óvodai dolgozó bármely fertőző betegség tüneteit mutatja, otthon kell maradnia mindaddig, amíg orvosi javaslatra újra közösségbe mehet. Tehát betegég után a gyermeket csak orvosi igazolással tudjuk fogadni.
 • Ha az óvodában betegségre gyanús gyermeket észlel a vele foglalkozó óvodai nevelő, haladéktalanul jeleznie kell a szülőnek, aki gondoskodik a gyermek hazaviteléről.
 • Amennyibben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni, értesíteni kell a gyermek háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Egyúttal értesíteni kell a szülőt, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi gyermekorvosát.  

A gyermekek fogadása

 • A gyermek egy kísérővel érkezzen az óvodába. Kizárólag az a gyermek léphet be az óvoda épületébe, aki hivatalosan is beiratkozott (kisebb-nagyobb testvér nem jöhet be)
 • Az öltözőben egy időpontban csak két gyermek, és a gyermek(ek) egy kisérője tartózkodhatnak, a 1,5 méteres távolság betartása kötelező.
 • Babakocsit betolni tilos!
 • A szülők szájmaszkban léphetnek be az épületbe.
 • Belépéskor a kéz fertőtlenítése a szülő és a gyermek esetében egyaránt kötelező, az ehhez szükséges feltételeket az óvoda biztosítja.
 • Az öltözőn kívül a kísérőnek az óvoda más helyiségeibe belépni tilos (mosdó, konyha, csoportszoba)
 • Törekedni kell a gyermekek fokozatos visszaszoktatására a már hosszabb ideje távol levő gyermekek és az új belépők esetében. Javasoljuk, hogy amennyiben ezt meg tudják oldani, legalább pár napig ne teljes napot töltsön az óvodában a gyermekük. Például ebéd után vigyék haza.
 • A szülők és az óvodai dolgozók között a személyes kontaktus kerülendő. Amennyiben nélkülözhetetlen megbeszélni való van az óvodapedagógussal, szükséges telefonon, vagy más kommunikációs eszközön időpontot egyeztetni.

Gyermekek ellátása

 • A járványügyi szabályok betartása mellett szükséges biztosítani a szeretetteljes nevelést, gondozást.
 • Otthonról semmiféle tárgyat, játékot a gyermek nem vihet be magával az óvodába, kizárólag az elalvást segítő apróságot, melyet lehetőség szerint fertőtleníteni szükséges. Amennyiben ez a tárgy textil-plüss játék, kendő/pelenka vagy rágásra használt anyag, úgy a szülőtől köteles azt naponta kimosni.
 • A gyermekek kézmosását, orrtörlését minden gyermeknél felügyelni, segíteni kell.
 • Az óvodai napirend szervezés során kiemelten ügyelni kell arra, hogy a levegőztetésre, a szabadban való tartózkodásra lehető legtöbb idő fordítódjon.
 • A csoportszobában való tartózkodás alatt folyamatos legyen a szellőztetés. Az altatáshoz a gyermekek ágyát egymástól lehetőség szerint 1,5 méteres távolságban kell elhelyezni. (A megfelelő távolság megtartása érdekében a csoportszobában levő bútorok szükség szerinti mozgatásával pl.: asztalok, székek.)
 • Az étkezésekhez közös kínáló tányérokat ne használjanak a dajkák a veszélyhelyzet időtartama alatt.
 • A nehezebben fertőtleníthető játékokat el kell pakolni, úgy hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
 • A felületeket, játékokat, különösen a babakonyha eszközeit, udvari játékokat naponta fertőtleníteni kell.
 • A csoportszobában lévő szőnyegeket lehetőség szerint takarítógéppel nedvesen javasolt tisztítani, a folyadékhoz fertőtlenítő adagolása történjen.
 • A mosdóban használt gyermektörölközőket kétnaponta ki kell mosni. Az ágyneműt hetente hazaadjuk, fertőtlenítő mosásra.

Az első alkalommal óvodába lépő gyermekekre vonatkozó szabályok

Alapesetben a vírushelyzetre való tekintettel az anyás beszoktatást nem támogatjuk. Amennyiben a szülő igényli azt, az óvónővel egyeztetett módon minimális óraszámban lehetséges.

Rendezvények szervezése

Mivel óvodánk kis létszámú, így a szülőkkel közös rendezvényeinket megszervezzük, figyelembe véve az óvintézkedéseket. Nyitott térben külső színhelyen, vagy az óvoda udvarán szervezzük meg.

Szülők tájékoztatása

Kiemelt figyelmet kell biztosítani a szülők tájékoztatására a digitális kommunikáció változatos formáival, mint az elektronikus levelezés, telefon, üzenetküldés (szöveg, kép) online hívások, egyéb, biztonságos kommunikációs rendszerek, honlap, facebook oldal, messenger csoport, de ebben az estben is kiemelt figyelmet fordítva az adatvédelmi szabályokra.

Jelen dokumentum a Duna-Gyöngye Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

Érvénybe lépés ideje: 2020.szeptember 1.

                                                                                                                                              ____

Készült:

Dunaszentpál,2020. augusztus 29.                                       

Cseresznye Erika óvodavezető

Vélemény, hozzászólás?